ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು | ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ದರ

prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitraduga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura. arecanut today market price

ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು | ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಕೆ ದರ
arecanut today market price

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date May 29, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  

ಅಡಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಅಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

53119

53529

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

29600

30000

ಬೆಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

37159

37599

ರಾಶಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

52639

53069

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

51512

53299

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

45069

54599

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

45090

83596

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

18000

36699

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

28009

53689

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

ಸಾಗರ

12369

20235

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಾಗರ

27199

28699

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಾಗರ

26569

35319

ಕೋಕ

ಸಾಗರ

24989

31699

ರಾಶಿ

ಸಾಗರ

43899

52939

ಚಾಲಿ

ಸಾಗರ

33099

37839

ರಾಶಿ

ಭದ್ರಾವತಿ

35199

53099

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

38000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

38000

46500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

25000

38000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

30000

46500

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

27319

31319

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

27499

32899

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26099

28699

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

38099

42099

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

42699

49399

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

34799

36509

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

34899

35899

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

22169

31299

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

25699

28199

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

37830

46899

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

44119

50899

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

33699

38211

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

22455

32899

ಅಪಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

55559

55559

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

24899

33560

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

11212

28899

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

34899

43300

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

43510

53299

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

33009

37599

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

38241

38241This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitraduga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura.