ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೊಸನಗರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು?

arecanut price today in shivamogga, arecanut price in Shivamogga, Sagar, Thirthahalli, Hosanagara, Siddapura, Sirsi, Yellapur and Chitradurga markets?

ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೊಸನಗರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು?
arecanut price today

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Apr 10, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ದರ   
 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ

08/04/2024

ಕೋಕಾ

18000

28500

ಬಂಟ್ವಾಳ

08/04/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

28500

36200

ಬಂಟ್ವಾಳ

08/04/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

36200

43200

ಚನ್ನಗಿರಿ

06/04/2024

ರಾಶಿ

48199

48899

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08/04/2024

ಅಪಿ

48639

49099

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08/04/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

34119

34559

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08/04/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

28409

28810

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08/04/2024

ರಾಶಿ

48129

48569

 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಹೊಸನಗರ

05/04/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

12899

14199

ಹೊಸನಗರ

05/04/2024

ಚಾಲಿ

28899

30899

ಹೊಸನಗರ

05/04/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

23011

33511

ಹೊಸನಗರ

05/04/2024

ರಾಶಿ

45811

49000

ಪುತ್ತೂರು

08/04/2024

ಕೋಕಾ

11500

26000

ಸಾಗರ

08/04/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

21699

25313

ಸಾಗರ

08/04/2024

ಚಾಲಿ

26599

33209

ಸಾಗರ

08/04/2024

ಕೋಕಾ

12681

23699

ಸಾಗರ

08/04/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

10199

31199

ಸಾಗರ

08/04/2024

ರಾಶಿ

31399

48209

ಸಾಗರ

08/04/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

15899

17869

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08/04/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

41509

47899

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08/04/2024

ಗೊರಬಾಳು

17829

34009

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08/04/2024

ರಾಶಿ

32279

48858

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08/04/2024

ಸರಕು

53010

53010

ಸೊರಬ

06/04/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

22113

23490

ಸೊರಬ

06/04/2024

ಚಾಲಿ

25313

30413

ಸೊರಬ

06/04/2024

ಕೋಕಾ

22113

22290

ಸೊರಬ

06/04/2024

ರಾಶಿ

21199

48499

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

07/04/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

46009

53599

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

07/04/2024

ಇಡಿ

30009

49019

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

07/04/2024

ಗೊರಬಾಳು

29519

33669

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

07/04/2024

ರಾಶಿ

34368

49109

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

07/04/2024

ಸರಕು

55199

80270
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಸುಳ್ಯ

08/04/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

30000

37000

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ಅಪಿ

55059

60169

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

21899

31319

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ಕೋಕಾ

11069

29912

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ಹಳೇ ಚಾಳಿ

35509

37321

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

31450

35499

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

27016

34399

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ರಾಶಿ

43009

52269

ಯಲ್ಲಾಪುರ

08/04/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

35666

42900

ಕುಮಟಾ

08/04/2024

ಚಿಪ್ಪು

25609

27569

ಕುಮಟಾ

08/04/2024

ಕೋಕಾ

16019

23509

ಕುಮಟಾ

08/04/2024

ಕಾರ್ಖಾನೆ

11019

21429

ಕುಮಟಾ

08/04/2024

ಹಳೇ ಚಾಳಿ

35099

38009

ಕುಮಟಾ

08/04/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

30899

34099

ಶಿರಸಿ

08/04/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

34699

44201

ಶಿರಸಿ

08/04/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

24009

29469

ಶಿರಸಿ

08/04/2024

ಚಾಲಿ

32098

35702

ಶಿರಸಿ

08/04/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

26099

32099

ಶಿರಸಿ

08/04/2024

ರಾಶಿ

42298

46999

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

25899

29099

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ಚಾಲಿ

32799

35239

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ಕೋಕಾ

25019

30019

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ಹಳೇ ಚಾಳಿ

34639

35319

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

29099

31399

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ರಾಶಿ

42089

46499

ಸಿದ್ದಾಪುರ

08/04/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

34699

39600