Malenadu Today

Malenadu Today

Last seen: 1 day ago

Member since Nov 25, 2022

Following (0)

Followers (1)

SHIMOGA
ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ರಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ -  ಡಾ. ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಎಸ್ ದೇಶಮುಖ್

ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ರಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳ ನಿ...

ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ರಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ -  ಡಾ. ಶರಣ ಬ...

SHIMOGA
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್..ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆದಿಲ್ ಬಂಧನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್..ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆದ...

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತ್ರಿಬ್ಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್..ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆದಿಲ್ ಬಂಧನ

SHIMOGA
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಬ್ಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಯಾಸಿನ್ ಖುರೇಷಿ ಸಾವು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಬ್ಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಯಾಸಿನ್ ಖು...

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಬ್ಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಯಾಸಿನ್ ಖುರೇಷಿ ಸಾವು

JP STORY
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ/ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ- ಜೆಪಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ/...

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ/ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.