BELIEVE IT OR NOT.

bg
ಈ ಮರಕ್ಕಿದೆ ಆನೆಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಹೆಸರು? ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ಈ ಮರದ ವಿಶೇಷವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಮರಕ್ಕಿದೆ ಆನೆಯ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದ ಹೆಸರು? ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ಈ ಮರದ ವಿಶೇಷ...

ಇದೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಮರ, ವಾಯು,ಸಂಧಿವಾತ, ಚರ್ಮ ರೋಗ ದಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾರಂ...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.