ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ರೇಟು ಎಷ್ಟು?

What is the rate of arecanut in Shivamogga? What is the market rate in Uttara Kannada, Dakshina Kannada, Chitradurga and Channagiri?

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ರೇಟು ಎಷ್ಟು?
arecanut rate in Shivamogga

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 27, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  arecanut rate  in Shivamogga?

 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

47000

47000

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

18009

34107

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

29199

47569

           

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

25999

28809

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

30389

33699

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

24699

27199

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

32689

36300

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

42899

46239

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

35399

36699

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

32699

36339

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

21799

29737

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

22199

34099

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

30130

41299

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

42098

46609

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

31509

35761

              

ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 

  

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಪುತ್ತೂರು

11500

26000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಪುತ್ತೂರು

26500

36500

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

36500ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಅಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

47739

48169

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

28409

28810

ಬೆಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

33619

34059

ರಾಶಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

47229

47689

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

40899

49000