ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | ಸಾಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ರೇಟು!? ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್?

areca nut retention | What is the rate of arecanut in sagara taluk market? Which arecanut is in demand?

ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ | ಸಾಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ರೇಟು!? ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್?
| What is the rate of arecanut in sagara taluk market

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 11, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಸಾಗರ

05/02/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

24899

37169

06/02/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

32499

34569

08/02/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

28989

35299

05/02/2024

ಕೋಕ

14299

29899

06/02/2024

ಕೋಕ

24989

24989

08/02/2024

ಕೋಕ

10290

26899

05/02/2024

ಚಾಲಿ

28100

37001

06/02/2024

ಚಾಲಿ

31300

35600

08/02/2024

ಚಾಲಿ

27119

37169

05/02/2024

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

13569

30210

06/02/2024

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

23499

26600

08/02/2024

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

12800

26590

05/02/2024

ರಾಶಿ

30899

48799

06/02/2024

ರಾಶಿ

41299

46910

08/02/2024

ರಾಶಿ

35089

48199

05/02/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

7511

19509

06/02/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

15266

17829

08/02/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

8200

19101