ಚಿತ್ರದುರ್ಗ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಶಿರಸಿ , ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ದರ

MAMCOS arecanut price today

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಶಿರಸಿ , ಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ದರ
MAMCOS arecanut price today

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jun 11, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಅಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

52600

53000

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

30600

31000

ಬೆಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

37100

37500

ರಾಶಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

52100

52500

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

49520

53789

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

48569

55509

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

63920

82999

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

14141

37069

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

34976

53699

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಾಗರ

22701

23001

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಾಗರ

26509

32009

ರಾಶಿ

ಸಾಗರ

40009

52219

ಚಾಲಿ

ಸಾಗರ

33001

35299

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಸುಳ್ಯ

34000

37800

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಸುಳ್ಯ

43000

46000

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

38000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

38000

46500

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

5029

21111

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

20111

25611

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

32019

35199

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

38409

38709

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26699

29899

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

27419

29219

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26600

29909

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

35700

41219

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

43599

49899

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

34299

36199

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

35399

35399

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

24320

30611

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

15300

30869

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

34320

47099

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

45369

48898

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

33099

37591

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

21899

30399

ಅಪಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

60379

60379

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

24009

33509

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

11899

28699

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

34999

44100

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

45179

53699

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

31799

36899

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

38209

38209

 

This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitradurga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura.