ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ? ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ

arecanut price in karnataka today

ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ? ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ
arecanut price in karnataka today

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date May 27, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  
ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

35609

54611

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

62259

66396

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

20009

36089

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

28508

53599

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

ಸಾಗರ

14209

21249

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಾಗರ

19269

30211

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಾಗರ

25599

36119

ಕೋಕ

ಸಾಗರ

18989

31673

ರಾಶಿ

ಸಾಗರ

31699

53299

ಚಾಲಿ

ಸಾಗರ

30899

36539

 

 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಅಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

52629

53059

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

29509

29910

ಬೆಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

37019

37499

ರಾಶಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

52139

52569

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

48200

52989

ರಾಶಿ

ಹೊನ್ನಾಳಿ

52009

52009

ಕೊಡಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ರಾ

ಮಡಿಕೇರಿ

39377

39377

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಪುತ್ತೂರು

26500

38000

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

38000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

38000

46500

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

13569

27099

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

25069

30099

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ

ಕುಮುಟ

11509

20829

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

31099

35609

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

37599

39399ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26599

29500

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26600

28899

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

25699

28699

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

37489

47609

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

42899

49699

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

33019

36609

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

36009

37239

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

23499

31619

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

25699

30500

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

38510

48499

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

46518

51399

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

34208

38611

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

23612

31899

ಅಪಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

56499

56899

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

26109

34350

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

11899

29112

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

34899

43379

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

43810

53429

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

32019

38277This table shows the minimum and maximum arecanut prices in Shivamogga market   prices are listed for different varieties of arecanut: bette, saraku, gorabalu, rashi, and eedi. Prices are in Indian Rupees (₹).