ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ!

Shivamogga, Dakshina Kannada, Uttara Kannada | What is the price of arecanut today?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ |  ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ!

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 6, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 Arecanut Rate?  Feb 6, 2024  \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ     

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

41199

54569

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

41000

81896

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

16519

35619

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

35009

49111

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

ಸಾಗರ

7511

19509

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಾಗರ

13569

30210

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಾಗರ

24899

37169

ಕೋಕ

ಸಾಗರ

14299

29899

ರಾಶಿ

ಸಾಗರ

30899

48799

ಚಾಲಿ

ಸಾಗರ

28100

37001

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಕೊಪ್ಪ

46000

49000

ಗೊರಬಲು

ಕೊಪ್ಪ

32500

35500

ರಾಶಿ

ಕೊಪ್ಪ

45000

49000

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

35000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

42000

44000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

25000

35000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

30000

44500

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

16099

28999

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

25099

31999

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ

ಕುಮುಟ

10869

21299

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

32569

34819

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

35899

37801

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

29199

31689

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

31019

35899

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

28099

32000

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

41289

46099

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

43009

47299

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

35899

37899

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

30399

36499

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಶಿರಸಿ

25339

33499

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಶಿರಸಿ

31898

36699

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿರಸಿ

38699

44699

ರಾಶಿ

ಶಿರಸಿ

43600

47859

ಚಾಲಿ

ಶಿರಸಿ

36099

38899

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

24009

33691

ಅಪಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

54100

59629

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

25430

37569

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

18899

30166

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

37070

45819

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

46889

52935

ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

33809

38819