ಅಡಿಕೆ ದರ | ಈ ವಾರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಡೀಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut Price | What was the arecanut rate in Theerthahalli market this week? Here are the details

ಅಡಿಕೆ ದರ |  ಈ ವಾರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಡೀಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ
arecanut rate in Theerthahalli

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 11, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ /arecanut rate in Theerthahalli  

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

07/02/2024

ಕೋಲೆ

30000

30000

05/02/2024

ಗೊರಬಲು

33500

34000

06/02/2024

ಗೊರಬಲು

33500

40000

07/02/2024

ಗೊರಬಲು

33000

34000

08/02/2024

ಗೊರಬಲು

31000

34000

05/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

39500

50000

06/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

39500

50000

07/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

39800

50000

08/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

39500

50000

05/02/2024

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

26000

26000

08/02/2024

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

20000

20000

05/02/2024

ರಾಶಿ

45000

48900

06/02/2024

ರಾಶಿ

48000

48500

07/02/2024

ರಾಶಿ

46000

48500

08/02/2024

ರಾಶಿ

48000

50000

05/02/2024

ಸರಕು

73000

73000

06/02/2024

ಸರಕು

64200

70600

07/02/2024

ಸರಕು

70000

70000

08/02/2024

ಸರಕು

62000

63000