ಬೆಟ್ಟೆ, ಚಾಲಿ, ರಾಶಿ , ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ! ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಪ್ಪ, ಸಿರಸಿ, ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ದರ

Bette, Chali, Rashi, today arecanut rate! Price of arecanut in Shivamogga, Koppa, Sirasi, Tumkur markets

ಬೆಟ್ಟೆ, ಚಾಲಿ, ರಾಶಿ ,  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ! ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಪ್ಪ, ಸಿರಸಿ, ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ದರ
Bette, Chali, Rashi, today arecanut rate

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 31, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

  

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

17500

18600

ರಾಶಿ

ತುಮಕೂರು

46000

47500

ಬೆಟ್ಟೆ

ಕೊಪ್ಪ

40608

52366

ಸರಕು

ಕೊಪ್ಪ

61963

79410

ಗೊರಬಲು

ಕೊಪ್ಪ

10698

31469

ಈಡಿ

ಕೊಪ್ಪ

31366

48899

ಕೋಕ

ಪುತ್ತೂರು

11500

26000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಪುತ್ತೂರು

26500

36500

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

36000

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

20299

30699

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

25199

33689

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

35699

42399

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

42199

46899

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

30299

35699

  ಬೆಟ್ಟ