ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ!

What is the rate of arecanut? What is the price of arecanut in which market?

ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ!
What is the rate of arecanut

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 9, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 Arecanut Rate?  Feb 9, 2024  \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ     / ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

44000

54719

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

46699

83096

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

15009

36500

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

30019

48519

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

ಸಾಗರ

8200

19101

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಾಗರ

12800

26590

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಾಗರ

28989

35299

ಕೋಕ

ಸಾಗರ

10290

26899

ರಾಶಿ

ಸಾಗರ

35089

48199

ಚಾಲಿ

ಸಾಗರ

27119

37169

Kಕಾರ್ಕಳ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು  ಅಡಿಕೆ ದರ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ರಾಶಿ

ತುಮಕೂರು

42100

47200

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

47099

48700

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

35000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

42000

44000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

25000

35000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

30000

44500

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ  

 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

14299

32069

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

23001

32669

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

31679

34446

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

36249

37639

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

29099

34899

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

31019

36699

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26889

28000

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

39459

46669

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

43469

47689

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

35269

37099

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

30888

33055

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಶಿರಸಿ

23399

33301

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಶಿರಸಿ

30618

36099

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿರಸಿ

38109

44899

ರಾಶಿ

ಶಿರಸಿ

43018

47789

ಚಾಲಿ

ಶಿರಸಿ

36108

39099

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

24899

33690

ಅಪಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

54279

70379

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

27089

36969

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

17600

29899

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

37380

45899

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

46019

53819

ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

33800

38739