ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು, ರಾಶಿ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ

Bette, saraku, rashi, difference in rate! What is the rate of arecanut today? What is the price in Shivamogga, Uttara Kannada and Chitradurga?

ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು, ರಾಶಿ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು?  ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ
Bette, saraku, rashi,

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Mar 26, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

46500

54400

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

77700

82610

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

26099

31859

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

29099

47709

           

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

             

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

23309

30270

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

23696

31899

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

37989

42891

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

42608

47799

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

31699

35799

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

20405

30531

ಅಪಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

55000

69885

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

24099

33690

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

14912

26122

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

35899

42799

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

43299

54669

ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

31212

38889

ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಪುತ್ತೂರು

11500

26000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಪುತ್ತೂರು

26500

36500

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

36500

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

36500

44000

  

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಇತರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

50000

55000

ಅಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

46829

47269

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

28510

28989

ಬೆಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

33819

34299

ರಾಶಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

46339

46799

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

45399

49500