ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ?

What is the rate of arecanut in Shimoga? What is the price of arecanut in Uttara Kannada market? What is the price of arecanut in Dakshina Kannada today?

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ?
arecanut price in Shimoga

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 15, 2024|Shivamogga 

 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ Feb 15, 2024ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

42609

54569

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

52200

79110

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

14119

36099

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

28200

48399

 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಡಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ Feb 15, 2024

 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

16019

27019

ಬೆಟ್ಟೆ

ಕುಮುಟ

33409

41709

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

26069

31009

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ

ಕುಮುಟ

11019

21299

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

30019

33799

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

36019

37299

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26899

30569

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

31199

35499

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

26099

29699

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

39009

46099

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

42869

46889

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

35239

36739

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

31699

35669

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

25099

33399

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

30200

36298

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

38018

43599

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

42208

47661

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

35108

38612

 

ಇತರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಪುತ್ತೂರು

26500

34500

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

34500

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

34500

44000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

25000

34500

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

30000

44500