ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ರಾಶಿ, ಸರಕು, ಬೆಟ್ಟೆ, ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಉತ್ತರಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ

What is happening in the arecanut market? Variation in the rate of rashi, saraku, bette chali nut, chali arecanut! Arecanut prices in Shivamogga, Uttara Kannada, Chitradurga

ಅಡಿಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ  ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ರಾಶಿ, ಸರಕು, ಬೆಟ್ಟೆ, ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಉತ್ತರಕನ್ನಡ,  ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ
arecanut market

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Apr 16, 2024|Shivamogga ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

46000

54989

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

47700

83999

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

16589

35119

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

31779

50599

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

ಸಾಗರ

7290

18189

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಾಗರ

12339

25789

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಾಗರ

18399

34209

ಕೋಕ

ಸಾಗರ

14989

30299

ರಾಶಿ

ಸಾಗರ

32699

49699

ಚಾಲಿ

ಸಾಗರ

22899

33829ಅಡಿಕೆ ದರದ ವಿವರ ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಅಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

49600

50000

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

29600

30000

ಬೆಟ್ಟೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

35600

36000

ರಾಶಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

49100

49500

ರಾಶಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ

48899

49915ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಪುತ್ತೂರು

26500

36500

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

36500

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

36500

44500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

25000

36500

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

30000

43500

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

12089

23019

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

25089

28099

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ

ಕುಮುಟ

11069

21369

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

31099

34399

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

36099

38899

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

12699

30689

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

27318

31389

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

10689

29800

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

27099

37700

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

36100

48140

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

28899

36139

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

24169

30899

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿರಸಿ

29699

33699

ಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿರಸಿ

36299

46199

ರಾಶಿ

ಸಿರಸಿ

44399

49099

ಚಾಲಿ

ಸಿರಸಿ

32018

35898

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

21899

30600

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

26899

36899

ಕೋಕ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

14699

27699

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

36189

43409

ರಾಶಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

43590

55399

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

31012

36009

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಯಲ್ಲಾಪೂರ

36899

38141