ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ | ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ

arecanut price thirthahalli

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ  | ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ | ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ  ಅಡಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ
arecanut price thirthahalli

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jun 10, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ಪ್ರಬೇಧಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

51299

54779

ಸರಕು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

58009

83700

ಗೊರಬಲು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

29070

34699

ರಾಶಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

36009

53601

ಈಡಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

35366

53559

This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitradurga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura.