ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಬೆಟ್ಟೆ, ರಾಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು, ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಉಳಿದ ಮಾದರಿ ಅಡಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ.

arecanut market price in karnataka

ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಬೆಟ್ಟೆ, ರಾಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು, ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಉಳಿದ ಮಾದರಿ ಅಡಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ.
arecanut market price in karnataka

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date  |Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು   ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  Jul 8, 2024

    

Arecanut / ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಟ

ಗರಿಷ್ಟ

Red / ಕೆಂಪು (*)

24500

48000

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)

10786

18399

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)

16159

30900

Api / ಅಪಿ (*)

37592

62379

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)

20299

34099

Coca / ಕೋಕ (*)

9021

28500

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)

23079

54279

Saraku / ಸರಕು (*)

56399

80000

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)

17089

34699

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)

34299

43200

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*)

24189

28590

Rashi / ರಾಶಿ (*)

22069

52429

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)

10099

20829

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)

25000

38000

Raw / ರಾ (*)

35900

37300

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)

30000

46000

Chali / ಚಾಲಿ (*)

20269

36299

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)

30000

38000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)

36099

46500

Other / ಇತರೆ (*)

23000

24655

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

8000

10000

This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitradurga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura. ಅಡಿಕೆಕಾಯಿ