ಅಡಿಕೆ ದರ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಕೆ ರೇಟಿನ ಮಾಹಿತಿ

Areca nut Price | Information on arecanut rates in various districts including Shivamogga

ಅಡಿಕೆ ದರ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಡಕೆ ರೇಟಿನ ಮಾಹಿತಿ
Areca nut Price

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jun 3, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  

  

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ವೆರೈಟಿ

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ

01/06/2024

ಕೋಕಾ

18000

28500

ಬಂಟ್ವಾಳ

01/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

28500

38000

ಬಂಟ್ವಾಳ

01/06/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

38000

46500

ಭದ್ರಾವತಿ

31/05/2024

ರಾಶಿ

40195

53599

ಚನ್ನಗಿರಿ

01/06/2024

ರಾಶಿ

51509

53970

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

01/06/2024

ಅಪಿ

52839

53269

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

01/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

37119

37589

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

01/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

29610

30099

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

01/06/2024

ರಾಶಿ

52329

52779

ದಾವಣಗೆರೆ

01/06/2024

ರಾಶಿ

47209

52500

ಹಳಿಯಾಳ

29/05/2024

ಇತರೆ

25776

27333

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

31/05/2024

ರಾಶಿ

20000

52795

ಹೊನ್ನಾಳಿ

31/05/2024

ರಾಶಿ

53299

53299

ಹೊಸನಗರ

31/05/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

19099

21099

ಹೊಸನಗರ

31/05/2024

ಚಾಲಿ

29899

34339

ಹೊಸನಗರ

31/05/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

30211

37599

ಹೊಸನಗರ

31/05/2024

ರಾಶಿ

48009

54601

ಕಾೆ. ಆರ್‌ ಪೇಟೆ

31/05/2024

ಚಾಲಿ

28000

28000

ಕಾರ್ಕಳ

01/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

25000

38000

ಕಾರ್ಕಳ

01/06/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

30000

46500

ಕುಮುಟಾ

31/05/2024

ಚಿಪ್ಪು

25069

29999

ಕುಮುಟಾ

31/05/2024

ಕೋಕಾ

14089

25999

ಕುಮುಟಾ

31/05/2024

ಕಾರ್ಖಾನೆ

11019

19969

ಕುಮುಟಾ

31/05/2024

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

37999

39409

ಕುಮುಟಾ

31/05/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

32269

35699

ಕುಮುಟಾ

29/05/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

33300

37109

ಪುತ್ತೂರು

30/05/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

26500

38000

ಸಾಗರ

30/05/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

14989

28599

ಸಾಗರ

30/05/2024

ಚಾಲಿ

24989

36609

ಸಾಗರ

30/05/2024

ಕೋಕಾ

10199

30699

ಸಾಗರ

30/05/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

26989

34989

ಸಾಗರ

30/05/2024

ರಾಶಿ

36077

53299

ಸಾಗರ

30/05/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

8786

19589

ಶಿಕಾರಿಪುರ

29/05/2024

ಅಪಿ

33600

51888

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

31/05/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

49069

52989

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

31/05/2024

ಗೊರಬಾಳು

16009

37130

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

31/05/2024

ರಾಶಿ

30000

53921

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

31/05/2024

ಸರಕು

55000

82179

ಸಿದ್ದಾಪುರ

31/05/2024

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

35839

35899

ಸಿದ್ದಾಪುರ

01/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

28899

32199

ಸಿದ್ದಾಪುರ

01/06/2024

ರಾಶಿ

47699

49799

ಸಿದ್ದಾಪುರ

01/06/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

33699

33699

ಸಿದ್ದಾಪುರ

01/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

26899

31209

ಸಿದ್ದಾಪುರ

01/06/2024

ಚಾಲಿ

34299

36899

ಸಿದ್ದಾಪುರ

01/06/2024

ಕೋಕಾ

26099

28899

ಶಿರಾ

28/05/2024

ಇತರೆ

20000

25000

ಶಿರಸಿ

01/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

34099

47891

ಶಿರಸಿ

01/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

24130

30372

ಶಿರಸಿ

01/06/2024

ಚಾಲಿ

33099

37898

ಶಿರಸಿ

01/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

27099

31599

ಶಿರಸಿ

01/06/2024

ರಾಶಿ

46009

49009

ಸೊರಬ

01/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

19513

22313

ಸೊರಬ

01/06/2024

ಚಾಲಿ

28313

32213

ಸೊರಬ

01/06/2024

ಕೋಕಾ

12013

26013

ಸೊರಬ

01/06/2024

ಗೊರಬಾಳು

30013

30313

ಸೊರಬ

01/06/2024

ರಾಶಿ

31013

53699

ಸೊರಬ

01/06/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

18313

18313

ಸುಳ್ಯ

01/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

36500

38000

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

30/05/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

54000

54000

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

30/05/2024

ಗೊರಬಾಳು

34500

35000

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

30/05/2024

ರಾಶಿ

53000

53000

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

30/05/2024

ಸರಕು

74000

74000

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ಅಪಿ

56379

56379

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

24109

32839

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ಚಾಲಿ

33009

37311

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ಕೋಕಾ

11212

29299

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

26016

34690

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ರಾಶಿ

44510

52999

ಯಲ್ಲಾಪುರ

31/05/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

34899

43795

ಯಲ್ಲಾಪುರ

30/05/2024

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

38301

39099

ಯಲ್ಲಾಪುರ

30/05/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

33050

37260

This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitraduga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura.